臣闻之胡网

您现在的位置: 首页 > 飞鸟溪 > 正文内容

高一下学期语文阶段性月考试题

来源:臣闻之胡网   时间: 2020-09-27

高一下学期语文阶段性月考试题

 一、语言知识及运用

 1、选出下列注音全都正确的一项( )

 A.贾人 ɡǔ 慢捻niǎn 朱拓tuò 百无聊赖lài 秦塞sè

 B.监生 jiàn 惴惴zhuì 俨然yǎn 少不更事jīng 猿猱ráo

 C.间或 jiàn 形骸hái 谬种miù 沸反盈天fèi 崔嵬wéi

 D.陈抟 tuán 驯熟xùn 炮烙pào 咀嚼鉴赏jǔ 瑟瑟shè

 2、下列各组中没有错别字的一项是 ( )

 A.斟茶 放诞 杜撰 糵根祸胎 冰泉冷塞

 B.诧异 萦绕 钿头 呕哑嘲哳 杜鹃啼血

 C.烟霭 寒喧 括噪 皮开肉绽 江州司马

 D.裂帛 迁嫡 银篦 霓裳羽衣 曲终收拔

 3、下列各组句子中不都含有古今异义词的一项是 ( )

 A.明年秋,送客湓浦口 行为偏僻性乖张

 B.暮去朝来颜色故 可怜辜负好韶光

 C.铁骑突出刀枪鸣 一夫当关,万夫莫开

 D.却坐促弦弦转急 因为长句,歌以赠之

 4、下列各句中没有语病的一句是( )

 A.山东省在全国率先打破高考户籍限制,从2014年起,凡在山东省高中阶段有完整学习经历的无户籍考生,均可在山东省就地报名参加高考。

 B.据分析,目前肠胃性感冒发病率猛增的主要原因是由于外出游玩劳累、饮食不注意和春季天气温差较大所致。

 C.你看画家笔下的这幅《大婶》,我们不仅能从他的线条里读出韵律,读出抑扬顿挫,而且用笔实在是生动流畅。

 D.从现在起,安徽省高校大学生若认为学校对其作出的处理决定侵犯了其合法权益,可向该省教育厅依照程序提出申诉。

 5、对下列诗句所运用的修辞手法判断不正确的一项是()

 A.古来万事东流水(比喻) B.主人下马客在船(互文)

 C.终岁不闻丝竹声(借代) D.铁骑突出刀枪鸣(夸张)

 6、下面是唐代诗人刘禹锡的七言律诗《西塞山怀古》,诗句打乱了,排列最恰当的是( )

 ①一片降幡出石头 ②今逢四海为家日 ③金陵王气黯然收 ④山形依旧枕寒流 ⑤王濬楼船下益州 ⑥故垒萧萧芦荻秋 ⑦人世几回伤往事 ⑧千寻铁锁沉江底

 A ③⑦①⑧②⑥④⑤ B ⑤③⑧①⑦④②⑥昆明市癫痫病哪能治>

 C ③⑤①⑧⑦④②⑥ D ⑤③⑦①⑧④②⑥

 7、下列说法没有错误的一项是( )

 A.《林黛玉进贾府》是中国古典名著《红楼梦》中的精彩篇章,是全书的序幕之一,它以林黛玉的所见所闻,对这个封建大家族进行了介绍。这一节除了进行环境描写,最主要的作用还是通过不同的描写手法刻画了贾府的主要人物。其中的人物语言个性鲜明,动作描写生动形象,人物的出场也历来为人们所称道。

 B.《祝福》从一个启蒙知识分子“我”的视角,以倒叙的手法,追述了底层妇女祥林嫂悲剧的一生,揭露了封建礼教吃人的本质。其中祥林嫂再嫁深山时出格的反抗举动,表现了她对封建礼教的抗争和批判。

 C.《老人与海》则不重在描述故事,而重在表现哲理,在艺术上更多地运用了现代派的表现手法,故事和人物形象都充满象征意味。桑地亚哥只是一个命运乖戾的渔夫,但他是一个永不言败的硬汉子,是人类战胜自我、永不向命运屈服的精神的象征。小说表现了 “命运无常和人生来苦难” 的主题。

 D.《琵琶行(并序)》是一首长篇政治抒情诗,充满传奇色彩,作者生动地刻画了两个“天涯沦落人”的形象:一个是历尽繁华、美人迟暮的琵琶女,一个是被贬江城、孤独苦闷的`闲职司马。琵琶女矜节自持,羞涩腼腆,多愁善感,才艺惊人;“江州司马”感情丰富,体察入微,善解人意,文采飞扬。诗中的音乐描写非常出色。

 8、下列各句中加点的熟语使用不恰当的一句是( )

 A、今年夏天的餐饮市场被福寿螺搅得沸反盈天,从6月底至今,先后有130多人因此染上了广州管圆线虫病。

 B、往东转弯,穿过一个东西的穿堂,向南大厅之后,仪门内大院落,上面五间大正房,鳞次栉比,两边厢房鹿顶耳房钻山,四通八达,轩昂壮丽,与贾母处不同。

 C、老头儿看见它来到,知道这是一条毫无畏惧而且为所欲为的鲨鱼。

 D、好在她现在已经再没有什么牵挂,太太家里又凑巧要换人,所以我就领她来。——我想,熟门熟路,比生手是在好得多……

 二、阅读下面文言文,完成9—13题。(9—12题每小题3分, 13题6分)

 白居易传

 (元)辛文房

 居易字乐天,太原下邽人。弱冠,名未振,观光上国,谒顾况。况,吴人,恃才少所推可,因谑之曰:“长安百物皆贵,居大不易。”及览诗卷,至“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生”,乃叹曰:“有句如此,居天下亦不难。老夫前言戏之耳。”贞元十六年,中书舍人高郢下进士、拔萃,皆中,补校书郎。元和元年,作乐府及诗百余篇,规讽时事,流闻禁中。上悦之,召拜翰林学士,历左拾遗。时盗杀宰相,京师汹汹。居易首上疏,请亟捕贼诱发癫痫的病因有哪些。权贵有嫌其出位,怒。俄有言:“居易母堕井死,而赋《新井篇》,言既浮华,行不可用。”贬江州司马。初以勋庸①暴露不宜,实无他肠,怫怒奸党,遂失志。亦能顺适所遇,托浮屠死生说忘形骸者。久之,转中书舍人,知制诰。河朔乱,兵出无功,又言事,不见听,乞外,除为杭州刺史。文宗立,召迁刑部侍郎。会昌初致仕,卒。

 居易累以忠鲠遭摈,乃放纵诗酒。既复用,又皆幼君,仕情顿尔索寞。卜居履道里,与香山僧如满等结净社。疏沼种树,构石楼,凿八节滩,为游赏之乐,茶铛酒杓不相离。尝科头②箕踞,谈禅咏古,晏如也。自号醉吟先生,作传。酷好佛,亦经月不荤,称香山居士。与胡杲、吉皎、郑据、刘真、卢贞、张浑、如满、李文爽燕集,皆高年不仕,日相招致,时人慕之,绘《九老图》。

 公诗以六义为主,不尚艰难。每成篇,必令其家老妪读之,问解则录。后人评白诗如山东父老课农桑,言言皆实者也。鸡林国③行贾售于其国相,率篇百金,伪者即能辨之。与元稹极善胶漆,音韵亦同,天下曰“元白”。元卒,与刘宾客齐名,曰“刘白”云。公好神仙,自制飞云履,焚香振足,如拔烟雾,冉冉生云。初来九江,居庐阜峰下,作草堂,烧丹。今尚存。 (本文有删节)

 【注】①勋庸:这里指被刺杀的宰相武元衡。②科头:不戴帽子,裸露发髻。③鸡林国:朝鲜半岛古国名。

 9.对下列句子加点词语的解释,不正确的一项是( )

 A.会昌初致仕 致仕:做官。

 B.居易累以忠鲠遭摈 累:屡次。

 C.与胡杲……李文爽燕集 燕:通“宴”,宴饮。

 D.不尚艰难 艰难:艰涩。

 10.下列各组句子中,加点(点黑)词的意义和用法相同的一组是( )

 A.鸡林国行贾售于其国相/今漂沦憔悴,转徙于江湖间

 B.久之,转中书舍人/歌以赠之,凡六百一十六言

 C.权贵有嫌其出位/必令其家老妪读之,问解则录。

 D.与刘宾客齐名/与生彘肩

 11.下列各句括号中补出的省略成分,不正确的一项是( )

 A.及览(其)诗卷 B.流闻(于)禁中

 C.(老妪)问解则录D.伪者(国相)即能辨之

 12.下列对原文有关内容的赏析,不正确的一项是( )

 A.本文开篇以顾况对白居易的前“谑”后“叹”,侧面表现了白居易在诗歌创作上的非凡才华。

 B.白居易性格耿直,常上书直言论事,触怒了权贵奸党,这给他的仕途蒙上了阴影,也是他“放纵诗酒”的重要原因之一。

 C.白居易的诗歌内容真实,辞句晓畅,风格平易,在当时流传甚广。内至宫廷,外达异邦,诗名远播。<周口市专治癫痫病的知名医院/p>

 D.白居易居庙堂之上,则“兼济天下”;处江湖之远,则“独善其身”。儒、释两家思想的影响,并存于他人生的各个阶段。

 三、名句默写、古诗鉴赏(15分)

 13.古诗文默写(每空l分,共7分。)

 (1). 连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。________________ , ________________。

 (2). 西当太白有鸟道,________________ 。地崩山摧壮士死,________________ 。

 (3). 玉露凋伤枫树林,________________ 。江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

 (4). ________________,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

 (5). 画图省识春风面,________________ 。千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

 14、阅读下面的诗歌,完成赏析。(8分)

 听筝(柳中庸)

 抽弦促柱听秦筝,无限秦人悲怨声。似逐春风知柳态,如随啼鸟识花情。

 谁家独夜愁灯影?何处空楼思月明?更入几重离别恨,江南歧路洛阳城。

 ⑴这首诗写诗人听筝时的音乐感受,表达技巧别具一格,请以颔联为例简要分析。(4分)

 ⑵诗人听筝最突出的感受是什么(用原文回答)?从全文看筝声中包含了哪些情感?(4分)

 四、文学类文章阅读。(阅读侯发山的《传奇》,完成15——18题,共19分)

 战争一局棋

 凌君洋

 帐外,一片苍茫……

 营内,一片悲凉……

 面对着苍茫的景色,想起刚才可怕的战斗,士卒们当然都有着着凉的心情:

 “快到冬天了,可是我们的冬衣还没有送过来……”

 “怎么办啊,我还听说朝廷中有人侵吞了咱们的禄米,现在要克扣减半,这可叫我们怎么活啊……”

 “不知道什么时候战争才能结束……”

 “我儿子该长大了不少吧……”

 除了将军之外,军中上上下下都在议论着。

 刚打完了一仗,将军不处理军务,也不论功行赏,更不休息。和往常打完仗一样,他就拉着副将下棋。

 副将知道将军的癖好,也不忍扫将军的兴致,便陪将军下起来。可是,不用猜就知道,副将输了。

 这次,当然也没有例外。

 下完后,将黑龙江治癫痫首选哪家医院军带着难得的笑容对副将说:“以后要好好学啊。”

 副将却说:“将军,您整天把时间浪费在棋盘中,属下认为恐有慢军心啊,您没听到军中流言四起吗?下棋是您的嗜好,我本不该多说,但现在是在军中,您不处理军务,却做这些小事,您不觉得浪费时间吗?”

 副将是硬着头皮说出这番话的。

 将军听完后,没带任何表情。

 “你跟我快十年了吧。”将军突然说道,“我原来以为你最了解我,可是你跟了我十年,连我做人的最基本原则都不清楚……”将军突然不说了,又把棋盘展开,把棋子布在上面,静静地望着棋盘出神……

 副将有些唯唯诺诺:“我……我……”

 “经营天下先要经营好自己的脚下,万事要从小事做起,如果都像你一样,大事做不来,小事不肯做,那还做得好什么呢?”

 将军说得很轻,好像说给自己听,又好像在说给副将听……

 副将默默无语。

 将军又笑了:“再说,下棋也不算浪费时间啊,你不觉得下棋与战争很像吗?”

 副将欲言又止。

 将军自己和自己下起棋来。下着下着,将军又轻轻地说:“后方安定,前线才能放手拼杀,我相信,我的后方很安定!”

 将军说这话时,透露出一股不容置疑的自信,像极了战场上的他。

 副将微微点了点头。

 第二天,士兵的冬衣就送到了,没过多久禄米也送到了,丝毫未少……

 副将看见了之后,笑了,是那种发自内心的笑。

 “原来一切尽在将军的掌握中啊!”他默默地想,“也许将军就是从下棋中感悟一切的吧!”

 15、与一般描写战争题材的小说相比,本文在写法上体现的突出特点是什么?试简要分析说明。(4分)

 16、小说开头部分写出了将士们的种种议论,这在全文中有什么作用? (6分)

 17、简要概括小说中的将军所具有的性格特点。 (4分)

 18、文中画线句子是小说的结尾,对于这个结尾,有人认为“精妙”,也有认为是“败笔”。你同意哪种观点?请简述理由。(不超过80字)(5分)

 五、作文(50分)

 19、请以“重在参予”为话题,结合自己的体验与感受,写一篇议论文,不少于800字。

【高一下学期语文阶段性月考试题】相关文章:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

推荐阅读
本类最新

© zw.stkxd.com  臣闻之胡网   版权所有  京ICP备12007688号-2